‘हामी कोभिड खोपको प्रभावकारिताको अध्ययन गरिरहेका छौं’ | Dr. Pradip Gyanwali | Member-Secretary | Nepal Health Research Council